Zadbaj o swojezdrowie oraz figurę
Kategorie

Regulamin

  • Zajęcia na siłowni i sali fitness odbywają się tylko pod nadzorem instruktora lub nauczyciela.
  • Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
  • Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
  • Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigu ciężaru. Przed przystąpieniem do zajęć osoba prowadząca powinna sprawdzić stan techniczny urządzeń.
  • Zespół korzystający z siłowni i sali fitness zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
  • Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel.
  • Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać.
  • Zanim przystąpisz do treningu właściwego zrób rozgrzewkę (skakanka, ćwiczenia w miejscu)
  • Bądź ubrany w odpowiedni strój sportowy, pamiętaj o zmianie i odpowiednim obuwiu.
  • Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia bądź pewien, że wiesz jak wygląda jego prawidłowe wykonanie. Skorzystaj z rady instruktora lub innych ćwiczących.
  • Przygotuj maszynę zanim zaczniesz ćwiczyć. Niektóre maszyny wymagają nawet kilku dostosowań.
  • Pamiętaj o bezpieczeństwie (zakrętkach, zawleczkach) na maszynach. Uważaj na wystające elementy.
  • Dobierz odpowiednie obciążenie. Nie popisuj się zakładając max obciążenia. Dostosuj ciężar do swoich możliwości tak byś mógł wykonać 8-12 powtórzeń.
  • Wykonując ćwiczenia obciążenie należy opuszczać powoli a nie puszczać ciężar z hukiem.
  • W momencie zmiany obciążenia, nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń na danym urządzeniu z zachowaniem uwagi na urządzenia pozostałych ćwiczących.
  • Koncentruj się na tym co robisz, prawidłowe wykonanie ćwiczenia czyli odpowiednia technika jest podstawą efektywności treningu.
  • Podczas jazdy na rowerze obciążenie dostosowujemy indywidualnie do własnych możliwości. Nie wolno rozpędzać się do dużej częstotliwości obrotów i próbować wyjąć nogi z pedałów.
  • Osoba,która pierwszy raz przychodzi do klubu ma obowiązek przez jeden miesiąc uczestniczyć w zajęciach o stopniu początkującym.
  • Na zajęcia ze stepem mogą przychodzić osoby, które opanowały rytm zejścia/wejścia na step i potrafią reagować na komendy słowne i obrazowe.
  • Fitness Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku
  • świąt, dni wolnych od pracy,
  • w okresie wakacji.
  • Uczestnicy zajęć mają obowiązek wykonywania wszystkich zadań zleconych przez prowadzących zajęcia.
  • W przypadku złego samopoczucia, uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić to do instruktora przed zajęciami.
  • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
  • Zabrania się palenia tytoniu ,spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć.
  • Fitness Klub zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.
  • Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z w/w regulaminem i podpisaniem oświadczenia ,że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach oraz ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
  • W przypadku zniszczenia jakichkolwiek urządzeń, sprzętu Fitness Klubu, uczestnik zajęć będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zwrotu kosztów.
  • Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje o regulaminie oraz terminach zajęć.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji, z powodu sił wyższych.
  • Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów.
  • Osoba podpisująca regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany przez siebie adres e-mail.
  • Nie dostosowanie się do w/w punktów w regulaminie grozi wydaleniem z Fitness Klubu-7.
Copyright © 2020 STUDIO ZDROWIA "Fit7". All rights reserved
ul. Leśmiana 1, 95-100 Zgierz
Projekt i realizacja: SINTE